HOTEL - GDANSK ***

Lobby hotelu w Gdańsku - I etap prac projektowych