HOTEL w Kołobrzegu

OBIEKT: Hotel

LOKALIZACJA: Kołobrzeg

INWESTOR: Prywatny

PROJEKT: 2015

REALIZACJA:  2015

OPIS: Dwa typy pokojów przynależnych do swoich kondygnacjach w hotelu.