HOTEL MIEDZYWODZIE

OBIEKT: Hotel

LOKALIZACJA: Międzywodzie

INWESTOR: Prywatny

PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA : 900m2

PROJEKT: 2018 -2019